Özgeçmişi

 

PROF. DR. KUDRET BÜLBÜL

 

Akademik Özgeçmiş

1970’de Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı. 1991’de İstanbul Ü. SBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını, yine bu üniversitede, doktorasını Ankara Ü. SBF’nde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yaptı. Akademik amaçlı bir yıl İngiltere’de, iki yıl ABD’de bulundu.

 

Yaptığı Bürokratik Görevler

·         2010-14 yılları arasında, Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nda Müsteşar yardımcısı ve bir dönem Müsteşar vekili olarak görev yaptı.

·         Daha sonra 3 yıla yakın Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) görevini yürüttü.

·         Kısa bir dönem Başbakanlık Müşavirliği görevinde bulundu.

·         Değişik dönemlerde Kırıkkale, Ankara, Kansas Üniversitelerinde görev ifa eden Bülbül,  son olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. SBF Dekanlığı görevini yürütmektedir.

 

Uluslararası Birikim

Bürokratik görevleri ve akademik ilgisi gereği, Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya pek çok ülkede, uluslararası programlara katıldı. Türkiye’de yükselen demokrasi ve özgürlükler çıtası, Yurt dışında Türkiye diasporasının güçlendirilmesi, soydaş ve akraba topluluklar ile kaybolan ilişkilerin yeniden tesisi, ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler üzerinden bölge ve dünya barışına destek olunması, yurt dışındaki gençlerimizin daha iyi yetişmesi gibi alanlardaki çalışmalara katkı sundu.

 

Sivil Toplum Birikimi

Öğrencilik ve mesleki yaşamı boyunca, medeniyetimizin bir vakıf medeniyeti olduğu bilinciyle, İlim Yayma, Milli Gençlik Vakfı, Birlik Vakfı, Ensar Vakfı, Cihannüma, Bozkırlılar Vakfı, ADAM, SETA gibi çok sayıda sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarında yer aldı. Yurtdışındaki, özellikle Avrupa’daki Türk sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katkı verdi.

 

Yayınları

Bülbül’ün yayınlanmış 10’dan fazla kitabı, çok sayıda akademik makalesi, farklı ülkelerde yapılmış konuşması bulunmaktadır.

·         AK Parti döneminde atılan adımları içeren “Sessiz Devrim, Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri” çalışmasının komisyon başkanlığını yaptı. Bu çalışma 8 dilde yayınlandı.

·         Türk ve özellikle Batı’daki Müslüman gençlik için yazdığı “Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik” kitabı 5. baskıya hazırlanmakta ve İngilizceye çevrilmektedir.

·         Referandumdan önce yazdığı “Etkin, İstikrarlı, Güçlü Bir Türkiye İçin Cumhurbaşkanlığı Sistemi” kitabı AK Parti tarafından dağıtıldı.

·         Başkanlık sistemine katkı sunmak amacıyla kaleme aldığı “Bürokrasiname, Yeni Sistem, Yeni Bürokrasi, Sorunlar, Tespitler, Öneriler” kitabı 2018 başında yayınlandı.

·         Master tezi “Said Halim Paşa” ismiyle, doktora tezi “Zor ve Rıza, Küreselleşmeler Arasında Türkiye” ismiyle yayınlandı.

·         Bülbül, Türkiye’ye yapılan eleştirilere yanıt vermek, Türkiye perspektifinden küresel olayları yorumlamak amacıyla TRT/TSR için haftalık programlar yapmaktadır. Aynı amaçla TRT için yazdığı haftalık makaleler, başta önde gelen küresel diller olmak üzere, 34 dile çevrilmektedir.

 

Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir. 

Yazdır